Sociaal

Wij bieden een sociaal advies aan op maat van elk van onze cliënten. Wij steunen je bij alle sociale vragen die een ondernemer heeft.

Aansluiten sociaal verzekerings-fonds

Berekening & optimalisatie sociale bijdragen

Limosa aangiften

Kostenprijs-berekening loonkost

Hulp bij het opstellen en nalezen van arbeids-overeenkomsten

Verwerking lonen