Fin. Management - Financieringen

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 569 of /var/www/vh64204/1/raidillon-accounting.eu/includes/menu.inc).

Iedere onderneming is anders en heeft daarmee specifieke financieringsbehoeften. Bij deze specifieke financieringsbehoeften horen passende financieringsvormen. Bij RAIDILLON ACCOUNTING gaan we via gerichte vragen, je een weg uitstippelen naar die financieringsvormen die goed bij jouw onderneming passen en je aangeven bij welke partijen je hiervoor het best zou kunnen aankloppen. Het opstellen van een degelijk kredietdossier maakt uiteraard integraal deel uit van onze dienstverlening.

Hierbij geven we je tevens inzicht in de manier waarop soortgelijke ondernemingen als de jouwe over het algemeen zijn gefinancierd.

Voor het financieren van je onderneming is in alle gevallen eigen vermogen nodig. Het kan zijn dat je voor het financieren van je onderneming in aanvulling tevens behoefte hebt aan vreemd vermogen. Hieronder wordt nader ingegaan op de begrippen eigen vermogen en vreemd vermogen, de verschillende financieringsvormen waarmee je dit kan financieren en de verschillende partijen waarbij je hiervoor terecht kan.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van je onderneming staat aan de passiva-zijde van de balans en vormt als het ware de schuld van het bedrijf aan zijn eigenaars. Eigen vermogen kan worden gefinancierd via spaargeld of via de uitgifte van aandelen in je onderneming. In het laatste geval is het een mogelijkheid dat externe aandeelhouders mede-eigenaars worden van je onderneming en verkoop je in wezen een deel van je bedrijf.

Afhankelijk van de hoogte van je financieringsbehoefte en het risicoprofiel van je onderneming kan eigen vermogen – naast je eigen inbreng – extern worden aangetrokken via bijvoorbeeld een financier uit het eigen netwerk, een private investeerder, crowdfunding, een participatiemaatschappij, of een regionale ontwikkelmaatschappij.

Vreemd vermogen

Net als het eigen vermogen staat het vreemd vermogen aan de passiva-zijde van de balans van je onderneming en vertegenwoordigt het de schulden van je bedrijf aan externe partijen. Het vreemd vermogen kan worden opgedeeld in kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen wordt gevormd door schulden waarbij de terugbetalingstermijn korter is dan één jaar. Lang vreemd vermogen wordt gevormd door schulden waarbij de terugbetalingstermijn langer is dan één jaar.

Lang vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen is nodig voor het bekostigen van bedrijfsmiddelen (vaste activa) die nodig zijn om producten te vervaardigen of diensten te kunnen leveren, zoals machines, vastgoed of inventaris. Lang vreemd vermogen kan worden gefinancierd via het aantrekken van een lening, een achtergestelde lening of via leasing.

Voor het aantrekken van een ‘gewone’ lening kunnen ondernemers van oudsher terecht bij een bank. In het algemeen geldt dat een bank een geschikte financier is voor ondernemingen met een relatief laag risicoprofiel. Om er zo goed als zeker van te zijn dat de bank je financieringsaanvraag in behandeling neemt dient je aanvraag aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Naast bancaire financiering kunnen alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding, informele investeerders, of microfinanciering – waarop sinds kort ook een beroep kan worden gedaan – een goede aanvulling of alternatief zijn op bancaire financiering. Hiervoor geldt dat deze alternatieven een goede uitkomst kunnen bieden voor de financiering van ondernemingen met een relatief lage financieringsbehoefte of ondernemingen met een relatief hoog risicoprofiel.

Achtergestelde lening

Naast ‘gewone’ leningen bestaan er ook achtergestelde leningen. Een achtergestelde lening is een lening waarvan de financier is achtergesteld ten opzichte van gewone/preferente schuldeisers. Dit betekent dat in het geval van een faillissement van de ondernemer de financier zijn geld pas kan opeisen nadat de gewone/preferente schuldeisers zijn voldaan. Wel heeft de financier van een achtergestelde lening voorrang ten opzichte van aandeelhouders en vennoten die geld als eigen vermogen hebben ingebracht. Bij een achtergestelde lening loopt de financier een hoger risico dat hij (een deel van) zijn verstrekte lening niet terugbetaald krijgt. Om dit te compenseren wordt meestal een hoger rentepercentage vergoed door de onderneming. Door het risicodragende karakter van een achtergestelde lening wordt deze leningsvorm in sommige gevallen tot het eigen vermogen van de onderneming gerekend. Een achtergestelde lening kan door een ondernemer voor diverse doeleinden worden aangetrokken en kan een geschikte financieringsvorm zijn voor ondernemingen met een relatief hoog risicoprofiel.

Gewone lening

Een lening is een geldsom die een onderneming voor bepaalde tijd ter beschikking krijgt van de financier. Over het geleende bedrag betaalt een ondernemer periodieke rente als vergoeding voor het door de financier ter beschikking gestelde geldsom. Een lening kan door een ondernemer voor diverse doeleinden worden aangetrokken ongeacht het risicoprofiel van de onderneming. Financiers verlangen vaak zekerheden (onderpand) bij het verstrekken van een lening.Voor het aantrekken van een ‘gewone’ lening kunnen ondernemers van oudsher terecht bij een bank. In het algemeen geldt dat een bank een geschikte financier is voor ondernemingen met een relatief laag risicoprofiel. Om er zo goed als zeker van te zijn dat de bank je financieringsaanvraag in behandeling neemt dient je aanvraag aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Kort vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen is nodig voor het bekostigen van het werkkapitaal van je onderneming. Afhankelijk van de beoogde bestemming van het benodigde werkkapitaal – het inkopen van voorraden of het voorfinancieren van je debiteuren – kan kort vreemd vermogen worden gefinancierd via het afsluiten van een rekening courant krediet of via factoring. Krediet kan worden verkregen bij een bank, of mogelijk via je leveranciers. Voor factoring kan je terecht bij een factormaatschappij.

Krediet

Een krediet is een middel voor de financiering van werkkapitaal. Een krediet is een toezegging van de financier, meestal een bank of een leverancier, dat de onderneming tot een bepaald bedrag – de kredietlimiet – geld kan lenen/opnemen. Het geleende bedrag moet op termijn worden terugbetaald, in de tussentijd moet als  vergoeding rente worden betaald over het geleende/opgenomen geld (en soms ook over het niet opgenomen geld).  Als goederen of diensten bij afname niet direct betaald (hoeven) worden, spreek je over een leverancierskrediet. Een leverancierskrediet is in tegenstelling tot een lening of een normaal krediet, geen geld dat je opneemt, maar een vorm van uitgestelde betaling. Een leverancier levert een onderneming goederen of diensten die nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening en kan daarbij akkoord gaan met een latere betaling dan bij aflevering. Een krediet is een middel voor de financiering van werkkapitaal.

Subsidie en financieringsregeling van de overheid

In aanvulling op de hierboven besproken financieringsvormen, bestaan er diverse subsidies en financieringsregelingen van de overheid. Deze kunnen uitkomst en ondersteuning  bieden bij het aantrekken van zowel eigen als vreemd vermogen.  Via de web-site van het Agentschap Ondernemen kom je alles te weten over de beschikbare subsidies en financieringsregelingen voor duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Aanvraag krediet en /of financiering

Je bent op zoek naar financiering en wilt daarvoor een aanvraag indienen. Om je financieringsaanvraag in behandeling te nemen heeft een bank in ieder geval de volgende informatie nodig van jou en je onderneming. Als je onze onderstaande checklist volgt en alle daarin genoemde informatie bij je bank aanlevert, kan jouw financieringsaanvraag in principe in behandeling worden genomen en mag je rekenen op een reactie. Natuurlijk zijn veel van de onderstaande elementen ook noodzakelijk voor het indienen van een financieringsaanvraag bij andere financiers. Wij helpen je greeg met de voorbereiding van een dergelijk dossier.