Boekhouding Rapporteringen

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 569 of /var/www/vh64204/1/raidillon-accounting.eu/includes/menu.inc).

Bij RAIDILLON ACCOUNTING, verzorgen we voor U de wettelijke rapporteringsvereisten.

De Belgische wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening is een nationale uitwerking van Europese richtlijnen. De voornaamste richtlijnen zijn gekend als de vierde en de zevende richtlijn voor het vennootschapsrecht. Zij hebben tot doel een eenvormigheid in de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen tot stand te brengen. Deze eenvormigheid slaat op zowel op de vorm als de inhoud. Enerzijds worden modellen voorgeschreven waarin de balans, resultatenrekening en toelichting moeten worden gepresenteerd. Anderzijds worden waarderingsregels uitgewerkt over de manier waarop en tegen welke waarde alle bezittingen, tegoeden, schulden, opbrengsten, kosten en alle andere verrichtingen moeten geregistreerd worden. Er bestaan daarvoor nog verschillende en niet altijd gelijkluidende standaarden. Door Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen volgens US-GAAP opgestelde jaarrekeningen oefenen een sterke invloed uit op de (meer Europese) normen IAS en IFRS.

De Belgische wetgeving ter zake is te vinden in:

  • Wetboek van Koophandel
  • Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen
  • Wetboek van vennootschapsrecht.

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een jaarverslag van het bestuur jaarverslag, een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en de overige gegevens met daarin in bepaalde gevallen een commissarisverslag.

Volgens ons, bij RAIDILLON ACCOUNTING, zijn er minstens drie goede redenen om een rapporteringssysteem uit te werken en te gebruiken dat verder gaat dan de wettelijke verplichtingen.

  • In de eerste plaats is Management Rapportering een strategisch management systeem.

De basis voor alle metingen is de missie, de visie en de strategie van het bedrijf. Dit betekent dat alle korte en lange termijn acties gericht moeten zijn op de centrale bedrijfsdoelstellingen. Of m.a.w. iedereen marcheert in dezelfde richting. Daarenboven laat dit instrument toe om de strategische bedrijfsplanning te integreren in het jaarlijks budgetteringsproces voor alle vestigingen en afdelingen.

  • Een andere belangrijke reden is dat Management Rapportering zal gebruikt worden als een meetsysteem.

Elke maand zien directie en management of het bedrijf de koers volgt die vooropgezet is. Op deze wijze is het bedrijf op een pro-actieve wijze bezig met de realisatie van zijn doelstellingen. De gemeten indicatoren zijn gericht op resultaten en zetten aan tot acties.

  • Tot slot zal Management Rapportering gebruikt worden als een communicatiesysteem.

De managers hebben zich geëngageerd om de vooropgestelde doelstellingen te halen. Elk maandoverzicht laat zien hoe de zaken er voor staan, in vergelijking met andere maanden en in vergelijking met andere vestigingen of afdelingen. Hierdoor worden managers gestimuleerd tot verbeteracties. Het voordeel van het meetsysteem is daarenboven dat het makkelijk leesbaar en begrijpbaar is. Dit laat de managers toe om ook te communiceren met hun medewerkers. Deze medewerkers zien op hun beurt hun dagelijkse werk in een breder kader.

Aan de hand van rapporten die we in samenspraak opbouwen in excel, ontwikkelen we voor U een eenvoudig eigen management rapporteringstool op basis van uw eigen bedrijfsstructuur. U zult een standaard lay out  aangereikt krijgen die u kunt gebruiken om uw eigen ‘cijfers’ in bij te houden. De basis van deze rapportering zijn de boekhoudkundige gegevens maar dan op een andere manier gepresenteerd. Zo kan u tijdig onderbouwde beslissingen nemen en bijsturen.